HomeVrouw & WerkVrouw & MeedoenAgenda
Wat Doen We Contact Samenwerken
Participatiefabriek

De Participatiefabriek is een werkervaringsproject in samenwerking met de Gemeente Almere en richt zich op:

  1. Zelfredzame werkzoekende 45+ers en alleenstaande ouders met een uitkering
  2. Kwetsbare werkzoekenden met een bijstandsuitkering
  3. Bewoners in de wijk waar de Participatiefabriek staat die behoefte hebben aan activiteiten en diensten

Werkwijze
Via een leermeester-gezel verhouding begeleiden zelfredzame werkzoekenden kwetsbare werkzoekenden in een zelfstandig functionerend sociaal bedrijf dat in samenspraak met wijkbewoners activiteiten in en om buurtontmoetingscentra opzet. De Participatiefabriek geeft niet alleen kansen op ontwikkeling aan werkzoekenden, maar geeft een hoge mate van dienstverlening aan de wijk terug.

Werkervaringsplekken
De begeleiding van gezellen door leermeesters staat centraal. Dit gebeurt door middel van maatwerk, betrokkenheid, structuur, leren verantwoordelijkheid te nemen en persoonlijke aandacht.

Training en Bemiddeling
Leermeesters en gezellen krijgen training en bemiddeling van een begeleidingsteam, actief gericht op het vinden van werk.

Buurtbetrokkenheid
Door diverse activiteiten en projecten in Almere en specifiek in de wijk waar De Participatiefabriek is gehuisvest te faciliteren, betekenen de deelnemers veel voor wijk- en stadsbewoners. Bewoners kunnen van de inzet van de deelnemers van de Participatiefabriek gebruikmaken. Een maatschappelijke betrokkenheid met twee richtingen.

Voor meer informatie over de Participatiefabriek klik je hier.

Vrouw & Wijzer maakt deel uit van De Schoor Welzijnswerk Almere