Ons teamStageContact
Nieuws Wijkactiviteiten Vakantieprogramma Nationale Sportweek
Wat is een Buurtsportcoach?

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Dit bouwt voort op de Impuls brede scholen, sport en cultuur waarbij combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Doordat Buurtsportcoaches zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één andere sector (zorg, welzijn, kinderopvang, jeugdzorg of bedrijfsleven), dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.

 

De belangrijkste taken van de Buurtsportcoach zijn het verbinden, verdiepen, verbreden en vernieuwen van sport en spelaanbod in de wijk/buurt. Het gaat hierbij nadrukkelijk om verder uit te werken wat er al is, duidelijk te krijgen wat er mist en dit vooral samen te doen met de maatschappelijke partners in het veld. Het gaat om coördinatie maar ook om zelf doen. De Buurtsportcoach is initiator maar ook organisator.

Vanuit Stichting de Schoor zijn er drie Buurtsportcoaches aangesteld voor Almere-Stedelijk, Almere-Haven en Almere-Poort. De Buurtsportcoaches vanuit Stichting de Schoor zijn als volgt verdeeld:

  • Almere-Poort: Frank Timmerman
  • Almere-Stad Oost: Sebastiaan Kempers
  • Almere-Haven: Bianca Fritz

 

 

Sporthaven maakt deel uit van De Schoor Welzijnswerk Almere