Aanbod VraagToolkitContactBudget
DE MAATSCHAPPELIJKE MATCHMAKER
#caption0
Home Werkwijze MVO/MBO Projecten Sponsors
- Criteria vraag bewoners(groepen)

Het uitgangspunt is dat bewoners zelf betrokken zijn bij plannen rondom leefbaarheid en veiligheid in hun wijk en er een beroep wordt gedaan op hun verantwoordelijkheid.

Criteria voor de bewonersinitiatieven:

  • Almeerse initiatiefnemers: zij nemen en onderhouden zelf het contact met Mooi Zo Goed Zo.
    Een groep Almeerders van minimaal 3 mensen dient de vraag in.

  • Tijdig indienen van de vraag. Bij voorkeur minimaal 2 maanden van te voren zodat er voldoende tijd is om een match te maken. Bij een termijn korter dan 2 maanden maakt MZGZ de afweging of de vraag in deze kortere termijn te realiseren is.

  • De vraag draagt bij aan verbetering van leef- en woonomgeving. 

  • Er is voldoende draagvlak in de buurt: de buurt is het er mee eens en buurtbewoners dragen hun steentje bij. 

  • De vraag is realistisch: het is uitvoerbaar en niet in strijd met wettelijke regels.   

  • Het project vindt plaats in de openbare ruimte. Dit betekent dat het geen privéterrein is, maar bijvoorbeeld op gemeentegrond of eigendom van een woningcorporatie is.

  • De initiatiefnemers dragen zelf bij aan de uitvoering door handen uit de mouwen te steken en zijn zelf verantwoordelijk voor het proces rond de realisatie.

  • In ruil voor onze ondersteuning vragen wij u een tegenprestatie te doen. 

Voldoet uw vraag aan bovenstaande? Dien hier uw vraag in.

Mooi Zo Goed Zo Almere maakt deel uit van De Schoor Welzijnswerk Almere