Aanbod VraagToolkitContactBudget
DE MAATSCHAPPELIJKE MATCHMAKER
#caption0
Home Werkwijze MVO/MBO Projecten Sponsors
- Medewerkersvrijwilligerswerk

Een vorm van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) is werknemersvrijwilligerswerk. Met dit concept kunt u zich op vier verschillende manieren u zichtbaar maken als MVO'r. 

 1. U levert mankracht => Handen uit de mouwen. Het verrichten van klussen, waarbij het resultaat belangrijk is.
  Bijvoorbeeld: het opknappen van binnen- of buitenruimtes van een vrijwilligersorganisatie
 1. U geeft persoonlijke aandacht => Samenwerken en interactie met een doelgroep is belangrijk.
  Bijvoorbeeld: Helpen tijdens een activiteit in een verpleeghuis of samen met mensen met een beperking moestuintjes aanleggen
 1. Organiseren activiteiten voor goed doel => activiteiten organiseren voor een doelgroep of goed doel
  Bijvoorbeeld: sportmiddag voor kinderen of bloemschikmiddag voor senioren
 1. Advies geven en/of expertise inzetten => In teamverband of individueel een aanbod doen aan bewoners, vrijwilligersorganisaties (non-profit) of maatschappelijke organisaties om gebruikte laten maken van kennis, ervaring en contacten
  Bijvoorbeeld: organisatieadvies of training voor een vereniging.

 

Uitgangspunten bij werknemersvrijwilligerswerk

Er is een win-win situatie. Beide partijen profiteren er van.

Werkwijze werknemersvrijwilligerwerk:

Stap 1: U dient een aanbod in via de website

 • U geeft aan in welke categorie u iets wilt ondernemen.
 • U geeft aan of u voorkeur heeft voor een bepaalde doelgroep.
 • U geeft aan of u voorkeur heeft voor een stadsdeel. 
 • Vul het hele formulier zo volledig mogelijk in. 

Stap 2: Een medewerker neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een intake-gesprek.

Stap 3: Wanneer de wensen en mogelijkheden duidelijk zijn gaat de MZGZ medewerker op zoek naar een passende vraag.

 • Dit kan een vraag zijn die nog open staat.
 • Het kan ook zijn dat we non-profit organisaties benaderen met de vraag of zij een klus hebben die past bij het aanbod . 

Stap 4: De MZGZ medewerker doet u een aantal voorstellen. 

 • Zit er een passend voorstel bij, dan brengen we u in contact met de non-profit organisatie.
 • Zit er geen passend voorstel bij, dan gaat de MZGZ medewerker verder zoeken.

Stap 5: U wordt in contact gebracht met de non-profit organisatie.

 • U kunt met hen alle details van de werkzaamheden bespreken. 

Stap 6: U en de non-profit organisatie ondertekenen een overeenkomst.

 • Hier staat in wat afgesproken is en wat u van elkaar mag verwachten. 

Stap 7: U en de non-profit organisatie schrijven een draaiboek voor de activiteit.

 • Hierbij helpt de medewerker van Mooi Zo Goed Zo.
 • Het draaiboek kunt u online vinden in onze Toolkit. 

Stap 8: Voor de uitvoering van de activiteit komen alle partijen bij elkaar voor een laatste overleg. 

Stap 9: Tijdens de activiteit is de non-profit organisatie verantwoordelijk voor het goede verloop. 

Stap 10: Na de uitvoering van de activiteit volgt een evaluatie-gesprek met betrokken partijen.

Materialen
Stap 1: Kijk op de website, Caroline: Willen we dit op de website, waar plaatsen we dit?  dan ziet u welke materialen er gevraagd worden.

Stap 2: U dient een aanbod in via de website. U geeft aan welke materialen, meubilair, inventaris u aanbiedt.

 • U geeft aan of u voorkeur heeft voor een bepaalde doelgroep. 
 • U geeft aan of u voorkeur heeft voor een stadsdeel. 
 • U geeft aan tot wanneer het aanbod geldig is. 

Stap 3: Is het aanbod duidelijk, dan wordt het aanbod binnen een week zichtbaar op de website. 

 • Is het aanbod niet helemaal duidelijk, dan neemt een MZGZ medewerker contact met u op.

Stap 4: Zodra het aanbod op de website staat, kunnen non-profit-organisaties reageren.
Deze reactie komt binnen bij Mooi Zo Goed Zo.

 • De medewerker bekijkt of het om een serieuze reactie gaat.

Stap 5: Is de reactie serieus, dan wordt bekeken of het aanbod ten goede komt aan de Almeerse samenleving. Zie de criteria voor non-profit organisaties

Stap 6: Voldoet de vraag aan de criteria, dan worden non-profit organisatie en bedrijf met elkaar in contact gebracht. 

Stap 7: U en de non-profit organisatie ondertekenen een overeenkomst.

 • In deze overeenkomst staat wat er afgesproken is en wie verantwoordelijk is.


Stap 8: U regelt samen met de non-profit organisatie de overdracht van de materialen.

Spreekt u dit aan? Meld uw aanbod meteen aan

Mooi Zo Goed Zo Almere maakt deel uit van De Schoor Welzijnswerk Almere