Aanbod VraagToolkitContactBudget
DE MAATSCHAPPELIJKE MATCHMAKER
#caption0
Home Werkwijze MVO/MBO Projecten Sponsors
- Overzicht lopende lokale projecten

Hier ziet u een overzicht van lopende lokale projecten in Almere die Mooi Zo Goed Zo momenteel ondersteunt

Stedelijk

Cultuur als motor van de economie
Cultuur als motor van de economie is een stichting in oprichting. Ze zetten zich in om meer verbinding te creëren tussen het bedrijfsleven en de culturele sector. Daarnaast dient de website als platform voor professionals in de creatieve en culturele sector om zichzelf te presenteren. Om de stichting te realiseren zijn zij op zoek naar een bestuurslid. Zodra deze gevonden is zal MZGZ ondersteunen in het vinden van een notaris. Meer informatie over Cultuur als motor van de economie vindt je hier.

Opslagruimte voor Stichting  Freecycling
De Stichting  ontvangt donaties van spullen, kleding, boeken, speelgoed, kleingoed, van Almeerders. Voordat deze verwerkt kunnen worden door de vrijwilligers en weer naar andere Almeerders toe gaan moeten deze opgeslagen kunnen worden. Op dit moment staan al die spullen, (tassen, dozen, zakken vol), bij de vrijwilligers thuis hetgeen geen werkbare/praktische situatie is. Om dit op te lossen zoekt de stichting een opslagruimte .Dit mag een ruimte in een school, buurthuis of ander gebouw zijn bijvoorbeeld. 


Almere Buiten

Vindplaats zenit
Hun  accountant is met pensioen. Zij controleerde op MVO-basisde jaarrekening. Deze wordt opgesteld door onze penningmeester en gecontroleerd door de accountant. voor het opstellenvan de jaarrekening is men op zoek naar eennieuwe accountant. 

Is op ook zoek naar een nieuwe penningmeester. Iemand die open staat voor bijkomende taken: - bewaken ANBI status Optie: - het penningmeesterschap - bestuurslidmaatschap - mede verzorgen van subsidieaanvragen.

Meer info over vindplaats Zenit: https://vindplaatszenit.nl/ 

Wooncomplex van Stichting BWA

Bwa heeft - i.s.m. GoedeStede een wooncomplex weten te realiseren voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum - die zelfstandig kunnen wonen.  Dit complex zal medio juli 2019 klaar moeten zijn. In dit wooncomplex komt een gemeenschappelijke ruimte. Bwa heeft MzGz benaderd met de vraag te helpen met het zoeken naar inrichtingsmateriaal. Daarnaasthelpt MzGz met het verbinden met instellingen en de verbinding met de buurt.

Almere Haven

Hondenuitlaatveld Ambachtsmark
Veel bewoners laten hun hond uit langs een fietspad in de Ambachtsmark waar een mooi veldje is. Om het voor hond en fietser veilig te houden hebben bewoners het initiatief genomen om een omheinde uitlaatplek te creeeren. Bedoeling is om een veldje van 50 bij 50 meter met een hekwerk af te zetten zodat honden en fietsers gescheiden zijn van elkaar.

Bewonersvereniging Ambachtsmark
Een aantal bewoners willen een vereniging oprichten voor onder anderen activiteiten en verbetering van de sociale cohesie in de wijk, Contactgroep die zich bezighoud met het groot onderhoud in samenspraak met gemeente, het inrichten van een honden speelveld en kinderspeelplaats. Op dit moment hebben wij een twintig tal personen die actief willen meedenken.

Schaatsbaan 
In samenwerking met de gemeente Almere, het wijkteam binnenring en bewoners uit het centrum wordt onderzocht of het mogelijk is om een mobiele schaatsbaan te realiseren inhet centrum van Almere Haven.


Almere Stad-West 

Natuurlijk spelen in de Noorderplassen- West
Een mooie speel-, en ontmoetingsplek in Noorderplassen-west wordt door bewonesr gemist.
Bewoners uit de Noorderplassen missen een leuke speelplek. Momenteel denkt men na over een locatie. Er zijn 4 locaties die in aanmerking komen. Bewoners uit de Noorderplassen-west hebben kunnen aangeven via https://nl.surveymonkey.com/r/XGCYJV3 of men mee wil helpen en welke locatie hun voorkeur heeft. 
Almeer Notarissen, Gemeente, MZGZ en de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij ondersteunen dit idee en de bewoners. Meer info klik hier. Meer info over dit project? Klik hier


Plaatsen van Hanging Baskets in de Supremesstraat (Muziekwijk) 
Ondersteunen met financieel plan voor bewonersgroep Supremestraat.
Ook Hanging Baskets bij jou in de buurt? Neem gerust contact met ons op. 
BMX Baan Almere
Opstarten stichting BMX Almere. Opknappen BMX baan Klein-Brand Sportpark. 
Met ondersteuning van MZGZ is BMX Almere een stuichting geworden en hebben zij apparatuur kunnen aanschaffen voor het onderhouden van de baan. Via de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij is 
Arcadis Nederland B.V. betrokken om te onderzoeken wat nodig is om de baan te verharden.
Meer info: 

Afbeeldingsresultaat voor bmx almere

Materiaal voor muziekgroep Shakti
Muziekgroep Shakti beoefent Hindoestaanse muziek in buurtcentrum 't Kardoes. De groep bestaat ruim 10 jaar en heeft in die periode tussen de 30 en 5 personen die per bijeenkomst meedoen. Iedereen is welkom om deel te nemen. Het doel is om het middels muziek samen gezellig te hebben en meer te leren over de Hindoestaanse cultuur. De materialen waarmee ze werken zijn inmiddels verouderd of stuk. Daarom zijn ze op zoek naar:
- Keyboard
- Handharmonium (zie foto)
- Twee bladstandaarden

Afbeeldingsresultaat voor handharmonium

Koggepark
Het Koggepark is een stuk groen in de Kruidenwijk. Een actieve groep bewoners zet zich in om dit park in te richten. In samenwerking met basisschool Digitalis willen ze een deel van het park gebruiken voor schooltuintjes. Om dit te realiseren zijn ze op zoek naar:
- 20 schoffels
- 10 harken
- 6 gieters
- eetbare planten 

De school is betrokken bij de Groene Gezonde Verbinding en wil de oogst gebruiken voor natuuronderwijs en kooklessen. Meer informatie over Het Koggepark klik hier. Voor meer informatie over de Groene Gezonde verbinding zie website.


 

 

Mooi Zo Goed Zo Almere maakt deel uit van De Schoor Welzijnswerk Almere