Aanbod VraagToolkitContactBudget
DE MAATSCHAPPELIJKE MATCHMAKER
#caption0
Home Werkwijze MVO/MBO Projecten Sponsors
- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Ondernemen op een maatschapelijk verantwoorde manier.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is tegenwoordig zeker niet meer onbekend. Steeds meer bedrijven zijn maatschappelijk verantwoord bezig. Nog meer bedrijven zouden dit (nog meer) kunnen doen. Een doelstelling van Mooi Zo Goed Zo is om MVO te stimuleren.   

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dat bedrijven rekening houden met mens, maatschappij en milieu. Bedrijven dragen in positieve zin hun steentje bij aan maatschappelijke problematieken zoals luchtvervuiling, Co2 uitstoot, afval en materiaalverspilling. Maar bijvoorbeeld ook integratie van vluchtelingen, arbeidsomstandigheden, werkloosheid of vergrijzing

MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, aandacht voor People, Planet en Profit. What’s in it for me?

Op deze vraag zijn verschillende antwoorden mogelijk: idealistisch (je werkt actief aan een betere wereld) of praktisch (je kunt er je voordeel mee doen). Aansprekende voorbeelden van het laatste argument zijn de duurzaamheidscriteria die de overheid vanaf 1 januari 2010 verplicht heeft gesteld en de CO2-prestatieladder. Natuurlijk zijn er nog andere motieven te bedenken om eens na te denken over MVO. Vaak levert het ‘gewoon’ besparing op, geeft het zowel uzelf als uw medewerkers, uw klanten en opdrachtgevers een goed gevoel. MVO is ook goede reclame voor uw bedrijf. PR is immers kostbaar. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft afgelopen jaar groeiende bekendheid gekregen. Er is echter nog steeds veel in te winnen. Op de website van MVO Nederland het Kenniscentrum op het gebied van MVO, wordt vermeld dat steeds vaker blijkt dat MVO leidt tot betere resultaten zowel voor het bedrijf als voor de samenleving (win-win dus).

Mooi Zo Goed Zo Almere maakt deel uit van De Schoor Welzijnswerk Almere