Aanbod VraagToolkitContactBudget
DE MAATSCHAPPELIJKE MATCHMAKER
#caption0
Home Werkwijze MVO/MBO Projecten Sponsors
- Stichting of vereniging worden?

Mooi Zo Goed Zo kan u ondersteunen bij het oprichten van een stichting/vereniging. Wat komt er bij kijken, wat en wie heeft u nodig? Wij geven advies en kunnen u in contact brengen met de juiste instanties. Bijvoorbeeld de notaris waar u uw stichting wettelijk vast dient te leggen.

- Stichtingen worden vooral voor goede doelen opgericht. Een stichting kan geen leden hebben en heeft geen winstoogmerk. 

- Een vereniging heeft leden met dezelfde hobby, levensbeschouwing of politieke overtuiging.

Stichting oprichten? 
Een stichting is een rechtspersoon. De stichting bezit volledige rechtsbevoegdheid en is zelfstandig drager van rechten, financiën en verplichtingen. Een stichting heeft minimaal drie bestuursleden: voorzitter, penningmeester en notaris. Je dient o.a. statuten op te stellen en je in te (laten) schrijven bij de Kamer Van Koophandel (KVK). 

Een stichtingsaanvraag doe je bij de notaris. Voor ondersteuning van Mooi Zo Goed Zo is het uitgangspunt dat de stichting:
- bestuursleden heeft die allemaal woonachtig zijn in Almere;
- zich richt op de Almeerse samenleving/bewoners;
- geen betaalde werknemers heeft, dus uit vrijwilligers bestaat;

foto van MooizoGoedzo Almere.

Vereniging oprichten? 
Je begint bij het oprichten van een vereniging met het formuleren van een duidelijk doel. Een vereniging heeft vaak een sociaal doel. Een vereniging heeft geen winstoogmerk. Contributie ophalen en fondsen werven kan en is dan altijd bestemd voor het gemeenschappelijke doel. 

Een vereniging kun je op twee manieren worden. Doormiddel van onderhandse acte (inschrijving KVK) of notariële acte via de notaris. In beide gevallen wordt je rechtspersoon maar bij een notariël acte heb je meer rechtsbevoegdheid.  
 
Meer informatie hierover? 
Neem contact op met één van de Mooi Zo Goed Zo medewerkers

Stichting of vereniging worden met ondersteuning van Mooi Zo Goed Zo?
Dien hier je aanvraag in

Mooi Zo Goed Zo Almere maakt deel uit van De Schoor Welzijnswerk Almere