Aanbod VraagToolkitContactBudget
DE MAATSCHAPPELIJKE MATCHMAKER
#caption0
Home Werkwijze MVO/MBO Projecten Sponsors
- Afgesloten projecten 2017

Stedelijk 

Stichting Innercircle 
Door bemiddeling van MZGZ heeft Caroline in 't Veld van 'in 't Veld' (muziekproducties met kwestbare doelgroepen in de maatschappij) in eer kort termijn een stichting kunnen oprichten. Vanuit deze stichting, gepasseerd door Almeer Notaris, zet zij haar producties en workshops verder voort. meer info: www.innercircle.nl 

Stichting Foundation for a better world
Het doel van de stichting is het ontwikkelen van milieuvriendelijke energie producerende en besparende apparaten en systemen onder vrije Open Source licenties.
De stichting heeft adviezen gekregen over financiering. Daarnaast Hebben zij twee gebruikte computers via mzgz ontvangenom hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Meer info? Lees het op: www.ffabw.org

Stichting Kerk op de Floriade
De kerken van Almere hebben een werkgroep gevormd om invulling te geven aan een vorm van kerkelijke presentie op de Floriade 2022. De Floriade in 2012 trok ruim 2.000.000 bezoekers. In 2022 wordt in Almere de Floriade gehouden. Natuurlijk moet op zo’n groot evenement de kerk ook present zijn. Op de Floriade in de Haarlemmermeer in 2002 werd door de kerken een stiltecentrum ingericht. Op de Floriade in Venlo hadden de kerken het project “It ’s a gift”. De kerken in Almere op hun beurt willen ook een bijdrage leveren om de duizenden bezoekers welkom te heten.

Stichting 5000stappen
In maart 2016 is Tanya Egbert gestart met 1 wandelgroep in de Noorderplassen. Zij wilde graag mensen leren kennen in een voor haar nieuwe woonwijk en omdat zij graag buiten is leek wandelende perfecte manier. Van 1 wandelgroep groeide haar initiatief al snel uit naar 7 wandelgroepen. Tijd om er serieus werk van te maken en een stichting te worden. Stichting 5000stappen werkt dus met wandelgroepen. De wandelgroepen van 5000stappen.nl zijn bestemd voor iedereen, jong, oud, dik, dun, getraind en ongetraind. Iedereen is welkom. kijk op:http://www.5000stappen.nl/

Stichting Bier, bands en Bunkeren.
Bier, Bands en Bunkeren was toe aan een volgende stap in het opzetten van hun organisatie en om een betere partner te kunnen zijn voor andere organisaties. Zij willen graag de bier, muziek en voedsel cultuur naar de stad toe brengen. Dat doet men door het organiseren van twee maandelijkse evenementen waarbij speciaal bier, startende Almeerse bands en lekker eten centraal staan. Voor de volgende stap was het nodig om een stichting te worden. Meet info over bier, bands en bunkeren zie: https://www.facebook.com/Bierbandsenbunkeren/

Diligence
De vrijwilligers van de Diligence waren op zoek naar sponsoring en alternatieve manieren van sponsoring/crowdfunding. Ym de Roos heeft ze een kijkje gegeven in de keuken van sponsoring/fondsen/crowdfunding. Met deze informatie kon men verder. Wil je weten wat de diligence doet? kijk op: http://www.diligence-almere.nl/

Stichting vluchtelingentheater
Een groepje theatermakers was al tijden nauw betrokken bij de verhalen en de levens van vluchtelingen in Almere. Hun levensverhalen en met name de bijzondere thematiek van oorlog, ontheemd-zijn, in-between-zijn en de neerslag daarvan op je mens-zijn, je identiteit, roept om het maken van voorstellingen. De kerngedachte is uiteindelijk dat wij moeten blijven vertellen (theatraal, multimediaal etc.), opdat wij niet vergeten en wellicht kunnen voorkomen. Vanuit die gedachten willen wij als makers voorstellingen maken voor het Almeerse publiek alsmede het onderwijs.

De formatie van een stichting biedt onze werkgroep een formeel handvat om ook eigen gelden te verzamelen in de vorm van subsidie aanvragen, crowd-funding, sponsoring, alsmede het fundament te vormen waarvanuit wij ons platform verder kunnen ontwikkelen. Niet alleen theater neemt daarbij een prominente rol in, maar ook beeldende kunst en documentaires.

Presentje voor de vrijwillgers van buurtbemiddeling
Voor de vrijwilligers van buurtbemiddeling is door bemiddeling van MZGZ een leuk presentje geregeld tegen een mooie korting.

Verf voor diverse organisatie's
De volgende organisatie's of projecten hebben verf ontvangen:
* De wijkhoek, om hun wijkhoek een frisse uitstraling te geven.
* BMX-Almere, voor de prachtige fiets en de container die op hun terrein staan.
* Stichting Colcanto om hun zaal op bedrijventerein De steiger op te knappen.

Stichting klein Theater Almere
Doelstellingen en uitgangspunten van “Stichting Het Klein Theater” is het beoefenen van podiumkunst met als doel om amateurtheater voorstellingen van kwalitatief hoog niveau te produceren voor een breed of specifiek publiek met een inhoudelijke relevantie naar de tijd en/of plaats waarin of waar de voorstellingen worden gemaakt en gespeeld. Ook op educatief gebied. Dit willen wij niet alleen doen in kleine theaters maar ook in huiskamers, kleine zaaltjes, verzorgingshuizen, buitenlocaties, bibliotheken etc.. ook zien wij duidelijke mogelijkheden op educatief- en voorlichtingsgebied voor bijvoorbeeld scholen, verenigingen, werkplaatsen en Gemeente.

Filmwijk
Stichting SMOA realiseert 12 boomtuintjes
Stichting SMOA heeft samen met hun jongeren en de bewoners van de Hall Roachstraat en de John Fordstraat op 12 plekken boomtuintjes geplaatst.

Meubilair voor buurtlokaal in Filmwijk
Platform Filmwijk Werkgroep Senioren kreeg de beschikking over een lokaal in obs De Polygoon. Voor dit buurtlokaal bestemd voor voor ouderen uit Filmwijk-Noord zocht men meubilair. Met de inrichting van het lokaal kon men opstarten met het organiseren van diverse activiteiten voor hun doelgroep.

Almere Poort
Stichting Poort sociaal
Poort sociaal organiseert al vanaf 2014 het festival Poort Sociaal. Doel van het festival is om contact te leggen tussen bewoners van Almere Poort, met en zonder handicap. Initiatiefnemers voor het festival zijn de Stichting WoonMere en InteraktContour, beide gebruikers van het gebouw aan de Europalaan/Nederlandstraat. Daar wonen en werken buurtgenoten met een lichamelijke of meervoudige beperking. De bewoners willen graag laten zien wat hun mogelijkheden zijn en in contact komen met buurtbewoners. Andere organisaties, zoals het wijkteam van de gemeente, de zorggroep Almere, Politie Flevoland, Stad & Natuur en tal van andere organisaties omarmen het initiatief en doen mee met organiseren van deze bijzondere dag voor Poortenaren. Omdat het festival bleef groeien werd het noodzakelijk om een rechtpersoon te worden.

Almere Haven
Open dag sportverenigingen
Al jarenlang zitten er verschillende sportclubs in Almere De Wierden. Graag wilde men een straatsportfeest om alle verenigingen in Sportpark De Wierden / De Laren onder de aandacht te brengen van alle Almeerders. Doel het meer onder de aandacht brengenvan welke sportclubs er zijn en wat zij te beiden hebben. maar hoe doe je dat?  Mzgz heeft ondersteuning en advies gegeven in de organisatie van de open dag.

Stichting het Huis van Klaasje 
MZGZ heeft de stichting onder de aandacht gebracht binnen haar netwerk en heeft Sinterklaas-Almere (www.sinterklaas-almere.nl) kosteloos een bezoek laten brengen op het jaarlijkse Sinterklaasfeest van de Stichting. Het Huis van Klaasje wilt graag het contact stimuleren tussen kinderen met en zonder beperking en ouders van kinderen met een bepering. Samen kun je meer dan alleen. Meer info: www.hethuisvanklaasje.nl)

Almere stad west

Nieuw meubilair voor De Wijkhoek in Stedenwijk 
Na veelvuldig gebruik waren de tafels en stoelen van De wijkhoek hard toe aan vervanging. 
MZGZ heeft geholpen met het aanschaffen van nieuwe stoelen en (opklap)tafels. 


Afbeeldingsresultaat voor de wijkhoek almere


Bloembakken voor Kruidenwijk 
Een actieve burger in Kruidenwijk heeft met advies van MZGZ bij de gemeente wijkbudget aangevraagd voor de aanschaf en onderhoud van bloembakken voor bij haar in de straat. 

Hortensialint langs water in de groenstrook
Bewoners die wonen langs het water in Kruidenwijk wilden de groenstrook voor hun woningen opfleuren. Voor deze woningen is een brede groenstrook waar zij al eerder eens bloembollen in hadden gepland. Een aantal bewoners wilde heel graag een hortensia-lint planten langs het water. De bewoners onderhouden de hortensia’s die er nu staan zelf.

Opa en Oma's Pluktuin
De bewonersorganisatie van brug tot brug heeft ondersteuning gevraagd bij de realisatie van pluktuintjes in de buurt. Doel gezond eten en mogelijkheid tot ontmoeting tussen buurtbewoners jong en oud. Meer info zie: http://vanbrugtotbrug.webnode.nl/news/opa-en-oma-pluktuin1/

Archiefkast voor de Stichting Verenigde Buurt Commissies Stedenwijk
Voor hun pandje waar de stichting diverse activiteiten organiseert was men op zoek naar een stalen archiefkast. Door bemiddeling van mzgz hebben zij een gebruikte archiefkast gekregen. Hierdoor kan men de spullen veilig opruimen.

Almere stad oost
Zand en aarde voor Jeugdland stad
Jeugdland stad ligt in het Verzetsbos. Nadat dit bos (nu meer park) grondig aangepakt was door de gemeente moest er ook e.e.a aan het terrein van jeugdland gebeuren. Het ophogen van een deel van het terrein was echt noodzakelijk. Hiervoor had men 8 m3 vulzand en 10 m3 aarde nodig. Het terrein licht er weer mooi bij.

Almere Buiten
Guerilla tuinieren in Faunabuurt
Bloembollen planten in de bermen om parkeeroverlast te voorkomen. Een betrokken bewoner in faunabuurt heeft met advies en bemiddeling van MZGZ toezegging gelregen van de gemeente dat er bloembollen aan de Giraffeweg geplaats gaan worden om de buurt op te vrolijken en parkeeroverlast voortaan te kunnen voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

Mooi Zo Goed Zo Almere maakt deel uit van De Schoor Welzijnswerk Almere