Aanbod VraagToolkitContactBudget
DE MAATSCHAPPELIJKE MATCHMAKER
#caption0
Home Werkwijze MVO/MBO Projecten Sponsors
De Schoor welzijnswerk Almere

cid:image001.jpg@01D14970.4CC37DE0

SPONSOR VAN:

* Stichting Foundation For A Better World;  gebruikte computers
* Buurtloklaal Filmwijk ; inrichting voor het buurtlokaal (meubilair)
 

Website:
deschoor

 

Beschrijving bedrijf:

De Schoor organiseert in Almere het sociaal cultureel werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en jongerenwerk en zet zich in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: verder bouwen aan samen leven!

In buurt- en jongerencentra, speeltuin en op de jeugdlanden, op brede scholen, verspreid over de hele stad kunnen bewoners van alle leeftijden elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van activiteiten en cursussen. Ca. 180 professionals werken daartoe samen met meer dan 800 vrijwilligers aan en in een leefbare en veilige stad, waar het goed wonen is en iedereen zich thuis voelt sociale en zorgzame stad, waar iedereen meedoet en elkaar helpt, kleurrijke stad, waar plaats is voor alle culturen, vernieuwende stad, met ruimte voor beweging, initiatieven en experimenten, betrokken stad, waar iedereen telt en betrokken is met elkaar en met de stad.

 

Mooi Zo Goed Zo Almere maakt deel uit van De Schoor Welzijnswerk Almere