Aanbod VraagToolkitContactBudget
DE MAATSCHAPPELIJKE MATCHMAKER
#caption0
Home Werkwijze MVO/MBO Projecten Sponsors
- Afgesloten projecten 2018

Beursvloer Almere 2018
Mooi Zo Goed Zo is als mede-organisator betrokken geweest bij de Beursvloer Almere 2018. Het event vond plaats op 8 november in het Yanmar Stadion van Almere City FC. Het was een succesvol event waar 60 matches werden gemaakt tussen diverse maatschappelijke organisaties en bedrijven. De Beursvloer is een samenwerking tussen de Gemeente Almere, VBA, VMCA, Rabobank, de Almeerse Uitdaging en de Schoor (Mooi Zo Goed Zo)

 

Inventaris voor Best Buddies
Per 1 oktober is het hoofdkantoor van Best Buddies Nederland gevestigd in Almere. Best Buddies is een organisatie die maatjes biedt voor jongeren met een beperking. Met als doel jongeren met en zonder beperking bij elkaar te brengen. Voor hun nieuwe kantoor waren ze nog op zoek naar bureaustoelen en archiefkasten. De Schoor had deze nog over en heeft ze aan Best Buddies geschonken.

Verfophaalweek
Mooi Zo Goed Zo heeft in september een verfophaalweek georganiseerd. Sosef, Hemubo en Heeman Thuisin hebben restverf gedoneerd en maatschappelijke organisaties, bewonersinitiatieven en stichtingen konden de verf in de week van 17 september ophalen voor een goed doel. Tien partijen hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt. Zo is de container van de Stichting BMX Almere opgeknapt en heeft het buurtlokaal de Marken zijn huiskamer opgefrist.

Stichting Charity Volunteers Nederland (CVN)
CVN zet zich in voor goede doelen gericht op kinderen en volwassenen met een chronische / ernstige ziekte of beperking door vrijwilligers beschikbaar te stellen voor evenementen en projectondersteuning. Voorzitter Edo van Tienen, hoopt met CVN een mooie aanvulling te kunnen zijn voor de goede doelen die zich inzetten voor deze doelgroep.
CVN is met dank aan Han Milder van PVM Notarissen, die kosteloos het traject begeleidde, een stichting geworden. 

Stichting Regenboogfestival
In de Regenboogbuurt wil een groep bewoners jaarlijks het Regenboogfestival organiseren. Dit moet een buurtfestival worden voor jong en oud met als doel gezelligheid en saamhorigheid. De inkomsten van het festival worden geschonken aan een goed doel. Mooi Zo Goed Zo heeft bemiddeld in het vinden van een notaris die de akte tot stichting heeft laten passeren. Ditmaal was het Almeer Notaris die de bewonersgroep heeft begeleid en de akte heeft opgesteld. 

Ondersteuning Stichting NAH Forum Almere
MZGZ heeft bemiddeld in het zoeken naar een notaris voor het NAH Forum Almere. Dankzij Trip Notarissen mag het NAH Forum Almere zich per 12 juni officieel een stichting noemen. Trip Notarissen heeft de stichting voorzien van de nodige informatie en begeleiding én de akte opgesteld. Stichting NAH Forum Almere zet zich in voor Almeerders die getroffen zijn door Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Dit zijn zowel cliënten als hun omgeving en verzorgers. Alleen al in Almere zijn er meer dan 8600 NAH-patiënten. Meer informatie over de stichting klik hier.

Koelvriescombinaties voor bewonersinitiatief
Gratis voedselpakketten Almere is een bewonersinitiatief wat zich inzet om mensen met een krappe beurs te voorzien van voedsel en overige levensmiddelen. Op dit moment helpen zij ruim 100 bewoners. Vaak krijgen ze ook voedsel aangeboden wat gekoeld bewaard moet worden. In de winter was dit geen probleem, maar met warm weer is er kans dat het voedsel kapot gaat. Na een Facebookoproep van MZGZ heeft de Stichting Almeerse handen in één én een betrokken buurtbewoonster een koelvriescombinatie aangeboden. Zo heeft het initiatief er ineens twee opslagplekken voor voedsel bij.

Ondersteuning Stichting Innercircle
Muzikant/kunstenares Caroline van 't Veld heeft met bemiddeling van MZGZ op kort termijn Stichting Innercircle opgericht bij Almeer Notaris. MZGZ heeft Innercircle ondersteund/geadviseerd bij het opstarten van nieuwe toekomstige projecten.   
Meer info over Innercircle: http://www.innercircle.nl
Afbeeldingsresultaat voor caroline in 't veld

Super COOL!
Een sportmaatjes project voor deelnemers met een verstandelijke beperking. Ontstaan uit een coalitie van Triade, de VMCA (Vrijwilligerscentrale) en de Almeerse Schaatsvereniging (ASV). Er zijn veel andere zorginstellingen,  sportverenigingen, het speciaal onderwijs en andere partijen als samenwerkingspartners aangesloten.

De afgelopen 4 jaar heeft het project door o.a. subsidies van het Oranje Fonds en de Sportimpuls zich kunnen ontwikklen. Daarbij zijn meer dan 100 unieke deelnemers en ruim 50 unieke vrijwilligers bereikt. Op iedere donderdagavond sporten zij met ca. 25 deelnemers en ca. 15 vrijwilligers. Meer info: http://www.supercoolalmere.nl
MZGZ gaat super COOL! helpen een Stichting te worden. Daarmee kunnen zij als rechtpersoon ook andere bronnen voor financiering vinden.

Inmiddels is Super COOL een stichting geworden met dank aan Almeer notaris https://www.almeernotaris.nl/ 


Omheinde hondenspeelplaats op de locatie de Binderij.
Op het bedrijventerrein bij de Binderij is een hondenlosloopterrein. Een van de hondenbezitters heeft het idee opgevat om een deel van het terrein met een hekwerk af te sluiten zodat de honden veilig los kunnen lopen. De gemeente wilde wel medewerking geven maar het niet helemaal financieren. Zo kwam men terecht bij MZGZ. Inmiddels hebben een tiental bedrijven uit de buurt hun medewerking gegeven om te willen sponsoren. 
Afbeeldingsresultaat voor de binderij almere

op 10 maart is het veld officieel geopend.


Buurtlokaal voor ouderen in Filmwijk
Platform Filmwijk heeft de beschikking gekregen over een schoollokaal in obs De Polygoon. Dit gaan zij gebruiken voor ouderen uit Filmwijk-Noord. Hiervoor zocht men inrichting zoals; vierkante tafels, stapelbare stoelen, kasten, koffiemachine, koelkastje enz. Via bemiddeling van MzGz heeft men inmiddels tafels, stoelen, kasten en garderoberekken aangeboden gekregen. Van Stichting welzijnswerk De Schoor en De gemeente Almere.

Afbeeldingsresultaat voor Platform Filmwijk

 

Ketikoti 
STISONIA en Stichting SWSA hebben een start gemaakt met het leveren van een bijdrage aan de saamhorigheid en begrip tussen alle groepen in onze samenleving. Dithebben zijgedaan door een Ketikoti te organiseren.

Op 1 juli 2018 is herdacht dat 155 jaar geleden de slavernij werd afgeschaft in de voormalige Nederlandse koloniën, Suriname en de Nederlandse Antillen. 

Op 30 juni stonden wij stil bij het verleden in de burgerzaal van het stadhuis.

Ketikoti moet er vooral toe leiden dat er een nieuwe ketting wordt samengesmeed, namelijk een ketting van verbroedering, begrip en respect voor elkaar. Het motto is: “Verbondenheid in diversiteit”.

MzGz ondersteunde dit festival met:

*advies in fondsweving 

*100 flesjes water voor de vrijwilligers

* 50 veiligheidshesjes

*  leggen van contacten ivm met de programmering.

Stichting 5000 Stappen
Wandel mee in Almere! Beweeg, ontmoet en voel je goed! De Stichting wilde een doorgroei maken en financieel meer middelen tot haar beschikking hebben. MZGZ heeft ondersteunt bij het aanschrijven en werven van fondsen/sponsors. Meer info: http://www.5000stappen.nl

De Buurtcamping in het Beatrixpark was een feit op 21, 22 en 23 juli 2018
In navolging van het succes van eerdere edities van De Buurtcamping in andere steden, 

ws er dit jaar in  juli de eerste editie van de Buurtcamping Almere. En dit was een groot succes. Bedoeling is hier een een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.

De Buurtcamping Almere is een tijdelijke camping met als doel het samenbrengen van de bewoners in een gebied. Op De Buurtcamping is iedereen gelijk en ontstaan er duurzame ontmoetingen tussen mensen die in het dagelijks leven niet zo snel met elkaar in contact komen. Het biedt daarnaast een vakantiemoment aan mensen die door omstandigheden niet op vakantie kunnen. De Buurtcamping wordt voor en door buurtbewoners georganiseerd in samenwerking met maatschappelijke organisaties en met behulp van de ondernemers uit het gebied. Dit versterkt de sociale cohesie in de buurt. Benieuwd? kijk op: Buurtcamping-Almere
Indien link niet werkt, copy paste: https://www.facebook.com/Buurtcamping-Almere-1915727555369059/

Almeerdaagse
Wandel mee op de bodem van de Zuiderzee. De Almeerdaagse, opgericht in 2009, organiseert meerdaagsewandeltochten en inspireert om je eigen dagwandeling samen te stellen met knooppunt wandelingen. 
De Almerdaagse heeft MZGZ gevraagd om tijdelijke logistieke ondersteuning en bemiddeling om aansluiting te vinden bij de Floriade. 
Meer info over Almeerdaagse: http://www.almeerdaagse.nl

Tafels en stoelen voor Almeerse handen ineen

Almeerse handen ineen verzorgt maandelijks een bingo in hun eigen ruimte op het industrieterrein de Steiger. Hiervoor heeft MzGz tafels en stoelen geregeld.

Afgeronde kleine vragen

Naast de  wat langer lopende vragen/projecten heeft Mooi zo Goed zo diverse kleine vragen gerealiseerd;

  • kwasten en rollers voor het VMCA voor een 60 medewerkers die namens een bedrijf klussen gaat doen in de stad.
  • verf om een bankje in parkwijk op te knappen
  • verf voor de basis school de waterspeigel
  • Podium voor Stichting Activalmo die in samenwerking met AS'80 het Young Talent Tournament organiseerden.
  • Computerschermen voor de computerhulp van Henk Hovis. (schermen zijn geschonken door notaris Auke van der Meer

 

Gematcht aanbod
Mooi Zo Goed Zo krijgt met regelmaat spullen aangeboden van bedrijven, maar ook van bewoners en stichtingen. We zetten ons in om de aangeboden spullen een mooie bestemming te geven:

  • Naaimachine gedoneerd door een bewoonster uit de Eilandenbuurt, krijgt een nieuwe bestemming in Stedenwijk voor het buurtlokaal van stichting 4ieder1
  • Een professioneel bureau gedoneerd door een bewoonster uit Muziekwijk heeft een nieuw thuis gevonden bij een bewoner van de Kick Wilstraplantsoen. Dit is een wooncollectief voor mensen met een GGZ-achtergrond. De bewoner heeft met het nieuwe bureau meer ruimte om vanuit huis zijn werk als globaal adviseur te realiseren.
  • Pooltafel aangeboden door Almere City FC wordt nu dankbaar gebruikt door de clienten van Weet hoe je Leeft
  • Twee computers en een laptop gedoneerd door een echtpaar uit Almere Haven. De computers worden ingezet bij een buurtlokaal in Almere Haven en de laptop is geschonken aan een gezin die het zelf niet kon veroorloven.

 

Mooi Zo Goed Zo Almere maakt deel uit van De Schoor Welzijnswerk Almere