Home Deelnemers Professionals
Stroomschema verwijzing

Stroomschema doorverwijzing Huisarts – Welzijnscoach

4 D model gesprek (Huisarts)
→ Klachten die geen medische/psychologische behandeling vereisen

WOR
Verwijzing Welzijnscoach (via zorgmail)
Keukentafelgesprek Welzijnscoach / klant
Welzijnscoach maakt plan i.o.m. klant
Terugkoppeling verwijzer (via zorgmail)
Verwijzer verwerkt informatie in Medicom