Ontdekken en doen; vrijwilligerswerk via Welzijn op Recept

Mij nuttig en geliefd voelen en onder de mensen zijn, woorden de het gevoel omschrijven van Mevrouw anoniem, 1 van onze deelnemers van Welzijn op Recept.
Een aantal maanden geleden is zij gestart met het doen van vrijwilligerswerk in het Gezondheidscentrum van Castrovalva in Tussen de Vaarten.

Bij de intake kwam naar voren dat ze door gezondheidsproblemen weinig sociale contacten heeft.
Jaren geleden is mevrouw afgekeurd en heeft de nodige tegenslagen gehad.
Samen kijken naar wat er wel kan, dat is wat we doen. Soms met ondersteuning van andere zorgdisciplines of praktische hulp komen we stapjes verder om weer wat positiever en prettiger in het leven te staan.

Mevrouw heeft met ondersteuning van Welzijn op Recept haar plekje gevonden en werkt vol  enthousiasme 3 dagdelen per week als vrijwillige gastvrouw en ondersteuner op verschillende afdelingen en activiteiten. Daarnaast bekijken we naar behoefte andere mogelijkheden, stap voor stap voor het aangaan van meer contact buitenshuis.

Het is fijn dat je als mens wordt gezien en er niet naar je achtergrond wordt gekeken, aldus mevrouw.
Een luisterend oor bieden, een steuntje in de rug geven, een praatje maken en een glimlach geven, we kunnen altijd iets voor een ander betekenen, daar haal ik voldoening uit.’

Sanne van der Velde, welzijnscoach welzijn op recept namens:

Mevrouw anoniem, deelnemer Welzijn op Recept sinds juni 2018