Aanbod VraagToolkitContactBudget
DE MAATSCHAPPELIJKE MATCHMAKER
#caption0 #caption1
Home Werkwijze MVO/MBO Projecten Sponsors
Facebooknieuws
Privacy

Sinds mei 2018 is de privacywet veranderd. De nieuwe wet (AVG) stelt strengere eisen aan het omgaan met uw persoonsgegevens. Deze website maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere. Om goed om te gaan met de privacy van iedereen die bij De Schoor geregistreerd staat of wordt, hebben we onze werkwijze rond privacy aangepast. Op www.deschoor.nl\privacy leest u er meer over.


Geschiedenis Mooi Zo Goed Zo
Mooi Zo Goed Zo is in 1995 op initiatief van het Juliana Welzijn Fonds (tegenwoordig het Oranjefonds) in 55 gemeenten in Nederland gestart. De Schoor Welzijn Almere heeft de formule Mooi Zo Goed Zo gestart in Almere. Na 3 jaar is de financiering van het Juliana Welzijn Fonds gestopt en is Mooi Zo Goed Zo verder gegaan met subsidie van de gemeente Almere en sponsoring van lokale ondernemers.

Dé maatschappelijke matchmaker

MZGZ is aanjager van NLDoet

>>>Vraag indienen?<<<
 

>>>Aanbod aanbieden?<<<
 

Dé maatschappelijke matchmaker
Mooi Zo Goed Zo (MZGZ) ondersteunt sinds 1995 vragen vanuit bewoners, verenigingen en stichtingen, die bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in Almere. Mooi Zo Goed Zo
brengt de vraag naar mankracht, expertise en materialen en het aanbod daarvan bij
elkaar. Initiatiefnemers met een zelfde soort initiatief worden, indien gewenst door initiatiefnemers, met elkaar in contact gebracht.

Mooi Zo Goed Zo werkt samen met veel bedrijven, non-profit organisaties,  bewoners(groepen) en gemeentelijke afdelingen. Mede dankzij het brede netwerk kan
Mooi Zo Goed Zo snel matches maken; wij weten wie we kunnen benaderen en welke instantie(s) of afdeling(en) binnen de gemeente u verder op weg kan(kunnen) helpen.
                                
Doelstelling
Bewonersinitiatieven en maatschappelijk ondernemen in Almere stimuleren,
ondersteunen en verbinden. 

Voorbeeldprojecten

  • Het maken van de omheining voor een skelterbaan;
  • Een notaris die kosteloos een stichtingsakte passeert;
  • Een bedrijf zet zich met 60 mensen in om huisjes van licht verstandelijk gehandicapte moeders bewoonbaar te maken;
  • Bewoners fleuren hun wijk op door boomtuintjes aan te leggen en Hanging Baskets te plaatsen in lantaarnpalen;

foto van MooizoGoedzo Almere.    foto van MooizoGoedzo Almere.

Mee Doen? 
Draagt u een steentje bij aan een mooier, gezelliger, socialer Almere? U kunt het
verschil maken in Almere door uw vraag of aanbod kenbaar te maken bij
Mooi Zo Goed Zo. 

Kijk eerst even of uw vraag voldoet aan de criteria die gesteld zijn:
- criteria voor vraag bewoners(groepen)
- criteria vraag non-profitorganisaties
- criteria aanbod.

 

Sponsoren
Veel Mooi Zo Goed Zo projecten worden medemogelijk gemaakt door bedrijven en ondernemers uit Almere. Ook hier draagt Mooi Zo Goed Zo bij aan een match door
opzoek te gaan naar een sponsor. 
Bij Sponsors ziet u wie er al in Almere actief zijn. 

Zelf sponsor worden van Mooi Zo Goed Zo? Of kijk bij maatschappelijk ondernemen
voor meer informatie. 
 

Bedrijven en ondernemers
Mooi Zo Goed Zo stimuleert Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Meedoen? Meld u aan voor een actie. 
Ondersteuning nodig bij jouw actie? Dien uw vraag hier in. 
Meer infomatie: Neem contact met ons op. 

Mooi Zo Goed Zo Almere maakt deel uit van De Schoor Welzijnswerk Almere